Underlag för fortbildning: Det nya arbetslaget

En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för kollegialt lärande.