Underlag för fortbildning: Förskollärarens pedagogiska ledarskap

En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande mallar och filmer om förskollärarens pedagogiska ledarskap, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för kollegialt lärande.