Underlag för fortbildning: Introduktion

En artikelsamling med artiklar om introduktion på förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.