Underlag för fortbildning: Konfliktlösning i förskolan

En artikelsamling med fyra artiklar om konfliktlösning i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Till artiklarna hör korta filmer med Ann S. Pihlgren.