Underlag för fortbildning: Tema och projekt

En artikelsamling med fyra artiklar om att arbeta med tema och projekt, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag i utvecklingsarbete för arbetsgruppen. Till artiklarna hör också korta filmade föreläsningar med Ann S. Pihlgren.