Underlag för fortbildning: Yrkesknep för bättre undervisning

En artikelsamling med fyra artiklar med yrkesknep för bättre undervisning – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Till artiklarna hör korta filmer med Ann S. Pihlgren.