Undervisa utomhus: Den magiska trumman

I den här serien får du filmade exempel på undervisningsaktiviteter som är enkla att genomföra utomhus. Aktiviteten i den här artikeln heter ”Den magiska trumman” och är kopplad till målen för de naturorienterande ämnena.