Undervisa utomhus: Vita duken

I den här serien får du filmade exempel på undervisningsaktiviteter som är enkla att genomföra utomhus. I leken ”Vita duken” får barnen möjlighet att utveckla både sitt språk och sitt matematiska tänkande.