Undervisning = lärande? Språkutveckling

Språkutveckling är ett av de viktigaste kunskapsområden som läroplanen definierar. Det beror bland annat på att språket har stor betydelse för lärande på alla andra områden, såväl kunskapsmässiga som sociala. (Del 2 av 8 i artikelserien Undervisning = lärande?)