Undervisning om skrivande

Camilla Forsbergs forskningsresultat visar att barns självkänsla är det som väger tyngst när förskollärarna väljer vad som ska ha företräde i en skrivaktivitet. Det viktigaste är att barnen känner att de kan. Med sina forskningsresultat hoppas hon hjälpa förskollärare att se hur skrivundervisning kan se ut i ett längre perspektiv.