Undervisning för toddlares taluppfattning

Vad är det som gör att barn utvecklar förståelse för att ”ett, två, tre” inte är vilken ramsa som helst utan har att göra med mängder? I forsknings- och utvecklingsprojektet DUTTA studerar forskarna Hanna Palmér och Camilla Björklund de yngsta barnens utveckling av matematiska färdigheter.