Undervisningsstrategier i förskolan: planera lärandet

Läroplanen är tydlig med att undervisning och lärande hör ihop. Begreppet lärande har funnits med länge medan begreppet undervisning fördes in i förskolans läroplan 2018. Fokus har under många år främst legat på lärandet och mindre på de aktiviteter som personalen planerar och genomför och som ska leda till lärande – det som kallas undervisning. (Del 1 av 2.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader