Utemiljö – länka samman ute och inne

Här får du exempel på hur undervisningen inomhus och utomhus kan länkas samman. Utomhuspedagogens viktiga roll i den övergripande planeringen förtydligas också.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader