Utevila på förskolan

Här berättar pedagoger från två förskolor om varför man valt utevila på deras förskolor, hur de ordnat det praktiskt och vilka fördelar de ser med att låta barnen få sin sovstund utomhus.