Utforska konst med kroppen

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje, säger läroplanen. Men vad är egentligen rörelseglädje? Kan det uppstå i samband med estetiska upplevelser? I den här artikeln får du många inspirerande exempel på hur estetik och rörelse kan kombineras.