Utmaningar i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling

Många förskolor saknar tillräckliga förutsättningar för arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Det skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande efter att granskat 34 förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.