Utvecklingssamtal i förskolan – ansvar och innehåll

Vilket syfte har utvecklingssamtalet och hur kan man som pedagog lägga upp en bra struktur för samtalet? Hur görs föräldrarna delaktiga och hur kommer barnets röst fram i samtalet? Hur pratar vi om barn med föräldrar? I den här artikelserien fördjupar vi oss i olika områden som är relevanta i arbetet med utvecklingssamtal. Del 1 av 6.