Väck läsengagemang i hemmen med kapprumsbibliotek

Barn som redan under de första åren i livet får ta del av högläsning och samtal om litteratur lär sig fler ord och får en värdefull grund i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Både förskolan och hemmet har stor betydelse, men långt ifrån alla barn har tillgång till böcker i hemmen och blir lästa med av sina vårdnadshavare eller andra betydelsefulla vuxna. I den här artikeln ger Maria Heimer exempel på hur förskolan genom kapprumsbibliotek kan väcka läsengagemang i hemmen.