Vad är självledarskap?

Även om vi inte kallat det just så, är självledarskap något vi på sätt och vis alltid har haft. Vi har alla tagit ansvar för oss själva, för vårt arbete, för vårt privatliv. Vi leder oss själva hela tiden. Men har det skett en förändring med självledarskapet? Finns det ett gammalt och ett nytt sätt att arbeta på? Både ja och nej. (Del 1 av 3)