Väntan i hallen

Vad händer om man tar med sig ett tidtagarur till hallen för att mäta hur länge barnen måste vänta på att få hjälp? Eller när vi vuxna sätter ord på våra outtalade förväntningar om hur små barns väntan bör gå till?