Vardagsforskning om väder

Att mäta och beskriva väder är ett spännande sätt att vardagsforska utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Här får du förslag på enkelt genomförbara aktiviteter knutna till väderobservationer.