Variera läsutbudet i förskolan – att läsa faktaböcker

Det är viktigt att variera läsutbudet i förskolan, att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter. Faktatexter ställer andra krav på läsaren än berättande texter. Vad utmärker en faktatext och hur kan förskolan lägga grunden för att barnen ska förstå dem?