VFU: Studenter på arbetsplatsen

En VFU-student är inte en extra arbetsuppgift utan studenten ger mycket tillbaka till förskolan, menar Cecilia Hammar. Här berättar hon hur det är att vara handledare.