Vindens uteförskola – där miljön skapar delaktighet

Utemiljön på Vindens förskola i Lund är i ständig förändring. Naturens årstider står för de stora omdaningarna, men också barnen och personalen skapar ständigt nya tillhåll för lek och lärande.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader