Vuxnas förväntningar på barns lek

Artikel med film. Alla som arbetar med barn i förskolan har både medvetna och omedvetna förväntningar på barns lek. Förväntningarna påverkar hur vuxna förhåller sig till barns lek och därför måste vi närgranska de föreställningar vi har. (Del 4 av 8.)