Workshop – högläsningens grunder

För att högläsningen ska gynna barnens språkutveckling krävs det att den planeras och genomförs på ett medvetet sätt. Här följer högläsningens grunder, från A till Ö, tillsammans med en film och en nedladdningsbar checklista som hjälper er att utveckla högläsningen tillsammans.