Bedömning i förskolan

flicka mäter sin längd

I det här temat har vi samlat olika perspektiv på frågan om bedömning och utvärdering av barns lärande och utveckling. Tanken är att artiklarna tillsammans ska visa på olika synsätt och ge ett bredare diskussionsunderlag när den ofta lite brännbara frågan om bedömning behöver lyftas. Några av artiklarna är mer lättillgängliga medan andra är mer akademiska och teoretiska. Vi hoppas att ni ska hitta material här som kan berika era diskussioner.