Digitalisering


digitalt

De digitala verktygen har gett många nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan.

Artikel
I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, står att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt...
1 gillar
Artikel
Att jobba med digitala verktyg är inte alls förbehållet inomhus. Det funkar lika bra utomhus, vilket Maria Högberg bevisar här.
4 gillar
Artikel
Programmering handlar om matematik, problemlösning, olika begrepp, undersökande och reflekterande, menar förskolläraren Maria Högberg. Läs om hur hon...
9 gillar
Artikel
Förskollärare som använder lärplattor tycker att den digitala leken är ett viktigt inslag som bidrar till undervisningen. Men de möter ett visst...
Artikel
Natur, hållbar utveckling och digitala projekt kan fungera alldeles utmärkt tillsammans. När förskolläraren Maria Högberg undervisar om naturen har...
6 gillar
Artikel
Digitala verktyg, i detta fall lärplatta och projektor, kan uppmuntra till rörelse och att barnen blir kreativa producenter. Maria Högberg ger flera...
27 gillar
Artikel
Förskolläraren Maria Högberg berättar om hur hon arbetar med Greenscreen – ett verktyg som väcker nyfikenhet kring digital teknik och som ger upphov...
20 gillar
Artikel
När vi pratar om digitala verktyg i förskolan är natur knappast det första vi tänker på. Men digitala verktyg och natur är inga motsatser. De berikar...
11 gillar
Artikel
Finns det problem med digitaliserad information från förskola till föräldrar? Bim Riddersporre tittar i denna artikel på de utmaningar som är...
1 gillar
Artikel
Hur kan samverkan mellan förskola och vårdnadshavare påverkas av att vi numera lever i digitaliseringens tid? Det lyfter Bim Riddersporre fram i...
4 gillar
Artikel
Hur skapar vi möjligheter för barns delaktighet och inflytande i filmskapandet? Vad har vi själva för kunskap inom MIK, medie- och...
1 gillar
Artikel
Att arbeta med film som verktyg är i dag en möjlighet allt längre ner i åldrarna, eftersom digitala verktyg blir vanligare. Det menar Henrik Krantz...