Digitalisering


digitalt

De digitala verktygen ger nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan.

Artikel
Förskollärare som använder lärplattor tycker att den digitala leken är ett viktigt inslag som bidrar till undervisningen. Men de möter ett visst...
Artikel
Natur, hållbar utveckling och digitala projekt kan fungera alldeles utmärkt tillsammans. När förskolläraren Maria Högberg undervisar om naturen har...
5 gillar
Artikel
Digitala verktyg, i detta fall lärplatta och projektor, kan uppmuntra till rörelse och att barnen blir kreativa producenter. Maria Högberg ger flera...
27 gillar
Artikel
Förskolläraren Maria Högberg berättar om hur hon arbetar med Greenscreen – ett verktyg som väcker nyfikenhet kring digital teknik och som ger upphov...
19 gillar
Artikel
När vi pratar om digitala verktyg i förskolan är natur knappast det första vi tänker på. Men digitala verktyg och natur är inga motsatser. De berikar...
10 gillar
Artikel
Finns det problem med digitaliserad information från förskola till föräldrar? Bim Riddersporre tittar i denna artikel på de utmaningar som är...
1 gillar
Artikel
Hur kan samverkan mellan förskola och vårdnadshavare påverkas av att vi numera lever i digitaliseringens tid? Det lyfter Bim Riddersporre fram i...
4 gillar
Artikel
Hur skapar vi möjligheter för barns delaktighet och inflytande i filmskapandet? Vad har vi själva för kunskap inom MIK, medie- och...
1 gillar
Artikel
Att arbeta med film som verktyg är i dag en möjlighet allt längre ner i åldrarna, eftersom digitala verktyg blir vanligare. Det menar Henrik Krantz...
Artikel
Vilken dag är det i dag? Måste jag ha jacka på mig? Vad blir det till lunch? Det är frågor som förskolans pedagoger får höra många gånger varje dag....
3 gillar
Artikel
Här kan du hämta den nationella handlingsplanen för förskolans och skolans digitalisering.
1 gillar
Artikel
Digital kompetens lyfts fram i förskolans reviderade läroplan och 80 procent av landets tvååringar använder digitala plattformar. Men hur påverkas...
18 gillar