Högläsning


bok

Högläsning och samtal om det lästa är en viktig del av förskolans uppdrag. I det här temat får du både teoretiska artiklar om högläsningens betydelse och många användbara tips om hur du vässar din högläsningsteknik, skapar egna sagor, lyckas med högläsningsstunden och mycket mer.

Artikel
▶️ Artikel med film.I fyra filmade korta föreläsningar konkretiserar Maria Heimer högläsningen. Här visar hon hur intertextualitet kan användas för...
1 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. I fyra filmade korta föreläsningar konkretiserar Maria Heimer högläsningen. Denna gång handlar det om samtal som hjälper barnen...
3 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. I fyra filmade korta föreläsningar konkretiserar Maria Heimer högläsningen. I den här filmen visar hon hur du fångar barnens...
3 gillar
Artikel
Vårt sätt att läsa högt, vår berättarteknik, påverkar högläsningsstunden. Genom att läsa med inlevelse kan vi fånga barnens uppmärksamhet och göra...
5 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. I fyra filmade korta föreläsningar konkretiserar Maria Heimer högläsningen. I den här filmen berättar hon varför det är viktigt...
6 gillar
Artikel
Det finns olika sorters böcker till exempel fysiska böcker, e-böcker och ljudböcker. Medan ljudböcker har funnits under många år har tillgången till...
3 gillar
Artikel
Det är viktigt att variera läsutbudet i förskolan, att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter. Faktatexter ställer andra krav på läsaren än...
2 gillar
Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och andraspråk och som lånas ut tillsammans och...
2 gillar
Artikel
Böcker är fantastiska pedagogiska redskap. Men det räcker givetvis inte att öppna vilken bok som helst och läsa för att barn ska lära sig. Didaktiken...
2 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om högläsning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en...
12 gillar
Artikel
Förstärk högläsningens språkutvecklande effekter med aktiviteter där barnen på olika sätt får bearbeta det lästa. Här får du många exempel på hur ni...
6 gillar
Artikel
Att samtala om det ni läst är precis lika betydelsefullt för barns språkutveckling som själva högläsningen. Maria Heimer visar hur ni kan strukturera...
7 gillar