Algutstorps förskola

Article image
två barn läser bok med pedagog i magiskt rum
Publicerat

Gyllene hattar, ett magiskt rum och böcker i varenda vrå – följ med till Algutstorps förskola! Där har kunskaper från Läslyftet bidragit till att högläsning och litteratur blivit viktiga och roliga delar i barnens utbildning.

Av: Ulrika Glaser.

Mitt i Västergötland, i den lilla kommunen Vårgårda ligger Algutstorps förskola. De åtta avdelningarna är uppkallade efter platser från Astrid Lindgrens böcker, vilket passar bra med tanke på att sagor och läsning spelar en stor roll på förskolan.

Förskoleforum har träffat Malin Fredlund, Annelie Berg och Karin Wikström, som jobbar på 1–3-årsavdelningen Bullerbyn. 

Extra fokus under läsveckan

Tillsammans med alla pedagoger i kommunen deltog de för ett par år sedan i Skolverkets satsning Läslyftet, och efter att ha gått utbildningen blev de nyfikna på hur det egentligen stod till med läsningen på förskolan. Stämde det att alla barn fick vara med på lässtunderna?  

– Vi började med att checka av om alla barn verkligen blev lästa för varje dag på förskolan. Det visade sig att det inte var så, trots att vi läste väldigt mycket. Det kunde vara barn som gick korta dagar eller inte alla dagar i veckan, som missade den viktiga högläsningen. Vi upptäckte också att det fanns barn som aldrig självmant kom till oss vuxna med böcker som de ville läsa, och som kanske helt enkelt inte ville delta under läsningen, berättar Malin.

algutstorp_400.jpg
Två som är nyfikna på vad som händer i det magiska rummet.
Arbetslaget beslöt då att införa en vecka med fokus på läsning varje månad.

– Under första veckan varje månad checkar vi av så att varje barn har blivit läst för minst tre gånger under den veckan. När vi började med detta gjorde det att vi pedagoger fick bättre koll på läsningen, men vi såg också att läsintresset i hela barngruppen ökade. 

– De barn som var mindre läsintresserade fick vi lirka med lite i början, till exempel genom att bara berätta om bokens innehåll lite snabbt. Så småningom blev de mer intresserade och började själva komma med böcker som de ville lyssna på och prata om.

I samband med läsveckorna förvandlas också ett av rummen på avdelningen till ett magiskt rum. I det magiska rummet möts barnen av en förtrollande miljö där prismor och kristaller, belysning, vackra tyger och en pedagog i guldhatt bjuder in till sagornas värld. 

Det är bara en handfull barn som välkomnas in i det magiska rummet varje gång för det är viktigt att läsningen och boksamtalen får ta tid och att varje barn kan vara delaktigt. Inte konstigt att det brukar bildas kö utanför det röda sammetsdraperiet som leder in till rummet!

Läsning och estetiska uttryck

En av de allra populäraste sagorna som avdelningen Bullerbyn arbetat med heter Alla får åka med och är skriven av Anna Clara Tidholm. 

– Den sagan jobbade vi nog med i ett halvår, för barnen var så väldigt intresserade. Vi har läst sagan, lekt den med figurer, vi vuxna har dramatiserat den, vi har låtit barnen själva få dramatisera den … och vi har sjungit, målat – ja, använt många estetiska uttrycksformer för att plocka upp olika saker ur sagan, berättar Annelie.

algutstorp_750.jpg
Boken Alla får åka med är populär både att leka och att läsa, liksom det konkreta material som finns till flera böcker.

Lekande och dramatiserande är viktigt för att utveckla intresset för sagorna och berättandet. Malin, Karin och Annelie har sett till att det finns konkret material som passar till de mest populära barnböckerna på avdelningen, som Max balja, Bockarna Bruse, Petter och hans fyra getter, Alla får åka med och flera andra. 

Att det finns material och figurer kopplat till olika böcker gör att de yngsta barnen själva kan visa vilka berättelser de vill höra och leka vidare kring. 

Böcker överallt – till och med på toaletten!

Böcker kan dyka upp i många olika miljöer på förskolan: i hemvrån finns det så klart kokböcker och vill någon kolla i en bok på toaletten så går det också bra. Bilder från olika sagor sätts ibland upp ute på gården och läsningen kan lika gärna ske inne som ute. 

Tidigare kunde barnen och deras familjer låna hem bokpåsar från förskolan. Just nu gäller det omvända – när barnen fyller år tar de i stället med sig sina favoritböcker hemifrån till förskolan, och så får hela barngruppen lyssna på boken. 

I samband med detta tar pedagogerna också ett foto på barnet och den aktuella boken, och sätter upp i hallen. På så vis samlas barnens egna boktips under året, och andra barn och föräldrar kan göra nya, spännande bok-bekantskaper.

Förskolan tar också hjälp från kommunens bibliotek och får boklådor med intressant läsning levererade till förskolan. För att spegla mångkulturella och normkreativa perspektiv använder pedagogerna gärna böcker från Olika förlag, och för att kunna läsa och lyssna på böcker på andra språk än svenska finns språkappen Polyglutt tillgänglig. 

Föräldrarna involveras

Det är ingen tvekan om att föräldrarna spelar en oerhört viktig roll när det gäller barns språkutveckling. Därför strävar pedagogerna efter att involvera vårdnadshavarna i att främja barnens intresse för läsning, ordsamlande och samtal. 

På föräldramöten brukar pedagogerna berätta om läsningens betydelse, till exempel att det kan vara en bra ingång till läsning att bara titta på och prata om bilderna i en bok. De visar ibland filmklipp med konkreta tips och information om barns språkutveckling, till exempel från Kod-knäckarna

På det första utvecklingssamtalet som föräldrarna kommer till, lämnar pedagogerna bland annat ut en språkinformation från Bokstart, där det står varför det är viktigt att läsa för barn, och om vikten av att samtala om det man läst tillsammans. Under inskolningen frågar pedagogerna också efter vilka språk som talas i hemmet, så de kan ge varje barn bästa möjliga språkstöd.

En förälder till ett av barnen på avdelningen Bullerbyn uppmärksammade pedagogernas intensiva arbete med högläsning på ett lite speciellt sätt. Föräldern medverkade till att avdelningen fick stipendiet Sparbankshjärtat som delas ut till förmån för barn och unga. Pengarna, fem tusen kronor, användes för att köpa in nästan 80 böcker som nu utgör grunden till hela förskolans bibliotek.

Utomhus lika bra som inomhus

Algutstorps förskola är ganska nybyggd, och utemiljön innehåller en blandning av kuperade miljöer med höjdskillnader och mer plana ytor. Två avdelningar delar på en gård, och de större barnen har tillgång till hinderbana, vattenlek och lite mer utmanande vägar för cykling. Varje gård erbjuder också platser där det går fint att hitta en stund för läsning och boksamtal. 

lasa_ute_750.jpg
Karin och Annelie med varsitt gäng lässugna barn.

I närheten ligger Ekhagen, ett skogsparti där vitsipporna blommar på våren och träden står lagom glest så pedagogerna kan få en överblick över barnen när de leker. Än så länge har inte pedagogerna arrangerat sagostunder i Ekhagen, men det är nog mest en tidsfråga innan det uppstår magiska rum för sagor och berättelser även där.

Så använder vi FörskoleforumVid varje arbetsplatsträff väljer ett arbetslag ut en artikel som presenteras för kollegorna. Artikeln som pedagogerna på Bullerbyn valde att lyfta fram senast var Skapa ett lektema utifrån barnlitteratur av Maria Heimer.

arbetslaget_750.jpg
Hela arbetslaget på avdelningen Bullerbyn: Malin Fredlund, Annelie Berg, Karin Wikström och Iréne Andersson.

Om Algutstorps förskola


Antal avdelningar
8

Förskoletyp
Kommunal

Stad
Vårgårda
Kontaktperson
Rektor Daniel Hallenrud
Email
daniel.hallenrud@vargarda.se
Telefonnummer
0322-60 09 13, 0708-73 50 78
Förskolans vision
Alla människor är lika mycket värda och var och en ska respekteras för den man är.