Skapa ett lektema utifrån barnlitteratur

Skapa utifrån barnlitteraturen en gemensam lekvärld som bidrar till att utveckla barns lek och fantasi. Kliv tillsammans in i föreställningsvärlden, låt barnen få möta karaktärer i boken och utveckla händelser i leken. Maria Heimer ger exempel på hur man kan skapa olika världar som inspirerar till lek, både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. 

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader