Baldershage, Avesta

Article image
Publicerat

Följ med till Baldershage i Avesta, en nybyggd förskola där personalen varit med och påverkat utformningen från start.

Text: Lotte Mjöberg.

Avesta ligger utmed Dalälven i södra Dalarna. Orten är främst känd för industrier som exempelvis Outokumpu och Stora Enso, men har även haft kopparindustri och myntverk. Det är en inflyttningsort. För förskolans del arbetar Avesta för en kvalitetssäkrad och likvärdig verksamhet i hela kommunen. 

Stort engagemang i kommunledningen

– Vi har en stark ledningsgrupp för förskolan, vilken består av tio personer med ansvarsområden som rektor, biträdande rektor och resultatenhetschef. Gruppen har ett påtagligt engagemang och höga ambitioner för verksamheten, vilket påverkar och har påverkat förskolans kvalitetsutveckling under en längre tid, förklarar Karin Vestman, resultatenhetschef vid Avesta kommun, och fortsätter:

– Ledningsgruppen har med gemensamma krafter och ansvar, bidragit till en ökad kompetens och planerat för insatser som bidragit till en kvalitetssäkrad och likvärdig verksamhet i hela kommunen. Jag är väldigt stolt över verksamheten och allas insatser för våra yngsta.

baldershage_06_750.jpg
Resultatenhetschef Karin Vestman och rektor Sara Bergström.

Var med och påverkade från start

I februari 2019 öppnade den nya förskolan Baldershage. Här jobbar ett motiverat och entusiastiskt gäng.

– När förskolan skulle byggas, var vi med från start och påverkade utformningen, förklarar Sara Bergström, rektor för Baldershage.

På Baldershage utgår man från barnens intressen och behov varje termin. 

– Det kan därför bli lite olika teman. Men vi ser det som viktigt att rikta upp arbetet när det är teman, de ska ha tydliga syften och mål, bra utvärderingar och analyser. Inget sker ad hoc, säger Sara Bergström.

Man har t.ex. jobbat med hållbarhet, naturstigar, normer och värden, rörelse och språk.

baldershage_02_750.jpg
En del av utomhusmiljön.

Satsning på språklig medvetenhet

Inför läsåret 21/22 planeras en stor satsning på språklig medvetenhet, med grund i Bornholmsmodellen. 

Karin Vestman förklarar: 

– Ett skolområde i Avesta såg att språkarbetet behövde komma in tidigare, redan på förskolenivå. Rektorn i skolan och förskolan, samt ett antal lärare och förskollärare, tog med hjälp av forskning och erfarenhet fram en gemensam modell för ett aktivt utvecklingsarbete i nära samverkan. Det utvecklingsarbetet visade goda resultat vid uppföljning- och utvärderingstillfällen. Det inspirerade i sin tur fler rektorer att starta, vilket nu sker i fler områden.

Sara Bergström förklarar att den medvetna satsningen tydligt ökat den språkliga kompetensen. Det syns och märks hos barnen, och även vårdnadshavarna har återkopplat om den.

– Det är exempelvis viktigt att veta när språkinsatsen ska äga rum – det handlar inte om att bara ta fram en bok och läsa, säger hon. 

Kompetensutveckling för all personal

Under pandemin har formerna för digital fortbildning utvecklats. Kommunen har satsat på att öka och säkerställa en god tillgänglighet, både vad det gäller tekniken och innehållet. Satsningen på Förskoleforum har varit en framgångsrik satsning.

– Här i Avesta finns ett gediget tänkande och ett starkt stöd för planerad vidareutveckling för våra medarbetare. Vi satsar på kompetensutveckling för all personal och har exempelvis arbetat med vägledande samspel och lågaffektivt bemötande, vilket bidragit till att öka medvetenheten om förhållningssätt och samspelets betydelse.

Grannar med ett äldreboende

Förskolan är uppbyggd i åldersindelade grupper, men under dagen samverkar de ofta med varandra. Förskolebyggnaden på en våning sitter ihop med ett äldreboende som har två våningar. Sara Bergström förklarar:

– Vi flyttade precis när pandemin drog igång så tyvärr har vi inte kunnat ha fysisk kontakt med de äldre. Vi har skrivit brev och gjort teckningar till dem, men barnen har inte fått enskilda ansikten på dem. Förskolan är byggd så att de flesta äldre kan se ned mot vår förskolegård. När det är fint väder kan de stå på balkongerna. Vi har hört från personalen på äldreboendet att det gläder de äldre att se på till exempel byggleken.

Det har också hållits musikunderhållning för de äldre från förskolegården: barnen har sjungit för dem, men det har även varit organiserade kommunala arrangemang med musiker.

Omsorg på kvällar, helger och nätter 

En annan sak som också måste nämnas, är att kommunen satsat på att erbjuda barnomsorg på obekväm tid på förskolan, vilket är pedagogisk omsorg som är öppen för barn i åldrarna 1–12 år. Verksamheten heter Baldershage skift och är öppen på kvällar, helger och nätter.

Karin Vestman förklarar:

– Det finns en politisk viljeinriktning att erbjuda denna unika barnomsorg till vårdnadshavare som jobbar när den ordinarie förskoleverksamheten inte är öppen.

Sara Bergström tillägger:

– Och det är väldigt tryggt för pedagogerna att den finns i en byggnad där det finns annan personal samtidigt.

Karin Vestman och Sara Bergström avslutar entusiastiskt:

– Baldershage är en kronjuvel i förskoleverksamheten utifrån att det är den senaste nybyggda förskolan i Avesta!

Så använder vi FörskoleforumFörskoleforum har hjälpt oss att få tillgång till artiklar och kända föreläsare som rör förskolans verksamhetsområde. Vi uppskattar speciellt de korta informationsfilmerna.

I medarbetarsamtalen framkommer det att personalen uppskattar tillgången till intressanta artiklar och tillgången till vetenskapligt förankrade artiklar. Sådana kan annars vara svåra att hitta, man vet inte var man ska leta.

Förskolan är den första utbildningsformen och det finns tydliga intentioner om att förskolan ska bistå med stimulans, trygghet och lärande, vilket gör att man ständigt måste uppdatera sina kunskaper för att vara en förskola i tiden. 

 

Om Baldershage, Avesta


Antal avdelningar
5
Antal barn
92

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2019

Adress
Engelsbrektsgatan 18
Stad
Avesta
Postnummer
77440
Förskolans vision
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.