Björkås förskola

Article image
Publicerat

Många flyttade från Grängesberg när järnmalmsgruvan lades ned i slutet av åttiotalet, men nu har samhället fått en nystart. Allt fler barnfamiljer väljer att bosätta sig där, vilket även ger en växande förskoleverksamhet. Månadens förskola, Björkås förskola, är den största förskolan på orten.

Av Lotte Mjöberg.

Grängesberg ligger i Ludvika kommun i Dalarna och är i dag ett mindre samhälle med runt tretusen invånare. Förr var det en stor gruvort: Sveriges tredje största järnmalmsgruva. 

Malmbrytningen i Grängesbergs gruvor påbörjades redan på 1500-talet men lades ned år 1989. Glädjande nog har det dock de senaste åren skett en inflyttning med unga barnfamiljer. Husen är billiga och det tar inte mer än en kvart att köra till Ludvika. Det betyder att förskoleverksamheten har fått utöka … och utöka … 

Anette Hesselgren-Berggren är rektor för de tre kommunala förskolor som i dag finns i Grängesberg:

– Att gruvan lades ned var ett stort trauma för bygden. När jag år 2012 började i Grängesberg som förskolechef (som det hette då) var jag orolig för nedläggningar av förskolor. Men nu ökar ortens befolkning kraftigt. Det är jätteroligt, men ger förstås sina speciella utmaningar för förskolan. 

Starkt kollegialt lärande

bjorkas_300.jpg
På varje avdelning finns projektor, easi-scope, Blue-Bots, dator, iPads, Osmo, digital kamera och mobil.
Anette berättar att den största förskolan är Björkås förskola med sina sju avdelningar. Senast för ett år sedan tillkom en småbarnsavdelning till. På Björkås kan det gå maximalt 115 barn. Fem av avdelningarna är för barn 1–3 år och två avdelningar är för barn 4–6 år. Man håller till på två våningar, i två flyglar som består av gamla skol- och vårdhemslokaler.  

Personalen består av sex förskollärare, tio barnskötare samt sju övrig personal.

– Visst hade vi önskat ett högre utbildningstal bland personalen. Men den är väl fungerande och alla är samjobbade trots de många olika avdelningarna. Alla strävar efter samma mål, vill utvecklas och förbättra verksamheten. Det kollegiala lärandet är mycket starkt här.

– Vi har skapat en egen digitaliseringsplan, utifrån den nationella planen och den nya läroplanen för förskolan, berättar Anette. På Björkås har varje avdelning projektor, easi-scope, Blue-Bots, dator, iPads, Osmo, digital kamera och mobil, eftersom vi arbetar mycket med digitalisering.

– Förskolans uppgift är att se till att alla barn ges möjlighet att få möta och prova på digitala verktyg. Digitala verktyg ska ses som ett komplement i utbildningen, inte något som ersätter andra delar eller arbetsområden, fortsätter hon.

Välplanerat med olika grupper

Målbildsgruppen är en av de arbetsgrupper för kollegialt lärande som finns på förskolan. I den handlar det i dagsläget om att implementera den nya läroplanen. Det har man arbetat med sedan i våras och man träffas en gång per månad.

Utifrån målbildsgruppen tas pedagogiska diskussionsområden ut som man sedan tillsammans reflekterar över på förskolornas APT och ALT. Detta kollegiala lärande ger en förståelse hos all personal och därigenom får de ett gemensamt förhållningssätt och hela personalgruppen ansvarar för måluppfyllelsen i förskolorna.

I Förskollärargruppen samlas regelbundet områdets förskollärare och diskuterar samarbete, struktur, förhållningssätt och liknande, som de sedan delar med sig av till de övriga i personalen.

Efter att personal gått Skolverkets satsning Läslyftet, arbetar man mer medvetet med högläsning, sagoberättande och reflekterande samtal tillsammans med barnen. 

Vår kommuns vision är att Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Min önskan är att Grängesbergs barn ska få de bästa förutsättningarna på livets resa. Jag vill att förskolan ska bli likvärdig och erbjuda en hög kvalitet på utbildningen och undervisningen. Genom ett nära pedagogiskt ledarskap vill jag att personalen ska förstå och bli insatta i Lpfö 18, skollagen och andra styrdokument. 
Anette Hesselgren Berggren om Björkås förskolas vision.

Lärande hela dagen

”Lärande hela dagen” är ett centralt förhållningssätt på hela förskolan. Det var förskolläraren Pernilla Eriksson som implementerade detta när hon började på Björkås för ett och ett halvt år sedan:

– Med ”Lärande hela dagen” ses samtliga stunder som lika viktiga, förklarar hon. Även enkla rutinsituationer kring till exempel hygien eller mat, planeras och lyfts fram. Det ger en annan medvetenhet om dagarnas innehåll för både barn och personal.

Pernilla blev klar med sin utbildning 2012 och arbetar i dag på den nyaste avdelningen med de yngsta barnen på Björkås. Det mesta av dokumentationen sker i Unikum, vilket hon tycker fungerar bra. I Unikum samarbetar både vårdnadshavare och personal kring lärandet i förskolan på ett enkelt sätt. Detta ökar medvetenheten för båda parter.

– Genom den pedagogiska dokumentationen synliggör vi barnens lärprocesser, berättar Pernilla.

En annan sak som hon vill betona, är det fina läget med skogen inpå knutarna, som personalen och barnen utforskar regelbundet:

– Förskolan ligger i princip mitt inne i skogen! 

Slutligen skulle Anette Hesselgren-Berggren och Pernilla Eriksson gärna välkomna fler barn med mångkulturell eller annan bakgrund till förskolan:

– Ja, vi vill verkligen betona allas lika värde och arbetar till exempel nära särskolan som ligger i samma byggnad som Björkås förskola. Vi delar gården med dem och har gemensamma sångsamlingar.

Så använder vi FörskoleforumI stort sett all personal använder Förskoleforum regelbundet eftersom Ludvika kommun har ordnat personliga inloggningar till all förskolepersonal i kommunen. Personalen använder Förskoleforum på sin egen planeringstid för att sedan omsätta det till eget arbete på avdelningen. Personalen uppmanas också av rektor och biträdande att gå in och ta del av den senaste forskningen. 

Ledningen skriver även ut relevanta artiklar som personalen kan läsa på sin personliga lästid som ingår i planeringstiden. Vi använder oss också av artiklarna i vårt utvecklingsarbete och vid pedagogiska diskussioner.

 

Om Björkås förskola


Antal avdelningar
7
Antal barn
115
Antal anställda
23

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1990

Stad
Grängesberg
Förskolans vision
En likvärdig förskola som ger barnen de bästa förutsättningarna på livets resa.