Förskolan Skattkistan

Article image
Publicerat

På vår förskola välkomnar vi olikheter och mångfald. Barnens inflytande är viktigt, och alla ska känna att de på ett naturligt sätt får vara med och påverka sin vardag på förskolan. Pedagogens roll är att vara en tydlig och trygg ledare som är med och utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Vi arbetar efter visionen ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” vilket omfattar tre områden:

  1. START
  2. Grön flagg
  3. NO/tekniktema

START är ett material som används för att utveckla barns sociala och emotionella kompetens, och fokuserar på områdena känslor, empati, anknytning och samspelsfärdigheter. Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering för att arbeta med hållbar utveckling. Fler än 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige, och vi är en av dem. Inom NO/tekniktema fokuserar vi på kretsloppstänkande.

Stöd för utvecklande lek

Leken är oerhört viktig hos oss. Vi arbetar medvetet med leken som en del av barnens utveckling, lärande och samspel. Genom att vi skapar förutsättningar för barnen att känna sig trygga utvecklas deras förmåga att leka. Vi stöttar barnen i deras lek, ger dem möjlighet att utveckla och komma vidare i leken med hjälp av skapande och olika material, t.ex. utklädningskläder.

Vi vill förmedla att i leken är allt möjligt, där finns inga krav på prestation. Leken är på låtsas och med fantasin kan barnen gå in i olika roller. Med närvaro av pedagogerna får barnen hjälp att förstå och tyda leksignaler.

Åldersindelat

På Skattkistans förskola arbetar vi åldersindelat på fem avdelningar. Avdelningarna har de vackra namnen Pärlan, Kristallen, Rubinen, Opalen och Diamanten.

Förskolan är belägen i stadsdelen Sjöbo i Borås med närhet till natur, bibliotek och Borås Djurpark. Inomhusmiljön består av en stor lek- och rörelsehall, ateljé, lugnt rum/IT-rum, och våtrum.

Vi har en stor utegård som är uppdelad för yngre och äldre barn. Där finns bland annat ett atrium, en fotbolls-/lekplan och naturmiljö med en motorikbana (lite som en ”inte nudda marken-bana”) som ger rika möjligheter till utmaningar, lek, utveckling och lärande.

Snart kommer vi också att få möjlighet att utnyttja en ny stor lekpark som Borås kommun anlägger. Den ligger precis bredvid vår förskola, så det ser vi verkligen fram emot!

Mångkulturell och flerspråkig miljö

Vi är en mångkulturell förskola och 60 av våra 98 barn har ett annat modersmål än svenska. Tillsammans talar vi 23 olika språk, varav de största språkgrupperna är arabiska, somaliska, dari (persiska), polska och bosniska. Flera av våra pedagoger har ett annat modersmål än svenska, vilket är en stor trygghet vid exempelvis inskolning för barn och föräldrar från samma språkgrupp. 

Personalen på Skattkistan har utbildats i TRAS (tidig registrering av språkutveckling) och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Vi har ett nära samarbete med vår specialpedagog Eva-Maria Riddar när det gäller barnens språkutveckling. Eva-Maria handleder arbetslag, utbildar i TRAS och inspirerar personalen. Hon driver också ett språkotek där vi kan låna språkstimulerande material. Alla förskoleavdelningar i vårt område har inbokade handledningstillfällen 2–3 gånger per termin.

Arbete med Babblarna

Under några år har vi jobbat med Babblarna, som är ett gäng färgglada figurer som gör språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Språkträningen riktar sig till barn i tidig språkutveckling. Allt är möjligt i Babblarnas värld. Babblarna hjälper våra barn att lära sig de första orden/tecknen, uppfatta skillnader mellan språkljud, träna uttal och språkmelodi, bygga meningar, begreppsbildning och frågeord m.m. I materialet finns tecken till vårt tal som underlättar och hjälper barnen att kommunicera ännu mer.

Förskolan har också ett nära samarbete med Sjöbo bibliotek, som bara ligger en kort promenad bort. Från biblioteket får vi boklådor en gång i månaden och går dit för sångstunder och teaterföreställningar/temadagar. Biblioteket hjälper oss också mycket med material när vi jobbar med olika teman.

Öppenhet och respekt

På Skattkistan råder en varm och hjärtlig stämning. Som pedagog får man möjlighet att få utveckla sina intressen, tankar och idéer. Vårt arbete präglas av öppenhet och respekt för varandra. Vi har en god sammanhållning, och är stolta över att ha både män och kvinnor i vårt arbetslag samt att vi har flera olika språk och kulturer representerade.

På initiativ av förskolechefen Catharina Lidstedt Berglund har utvecklingspedagogerna och schemaansvariga på förskolan tillsammans skapat förutsättningar för ett diskussionsforum. Varje vecka har vi schemalagda träffar där vi läser, diskuterar och reflekterar kring olika artiklar och senaste forskningen inom förskolan. Detta har blivit mycket uppskattat och höjt medvetenheten och kompetensen hos pedagogerna. Andra förskolor i Borås har hört talas om våra diskussionsforum, och idén har nu spritt sig till flera förskolor.

Om Förskolan Skattkistan


Antal avdelningar
5
Antal barn
98
Antal anställda
22

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2008

Adress
Sjöbo torggata 15
Stad
Borås
Kontaktperson
Maria Jacobsson, Catharina Lidstedt Berglund
Email
catharina.lidstedt.berglund@boras.se
Telefonnummer
033-35 83 76
Förskolans vision
Vi arbetar utifrån visionen ”Lust att lära, möjlighet att lyckas” (är även Borås Stads vision). Alla barn, föräldrar, pedagoger och övriga ska känna sig välkomna och sedda. Vi vill ha en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn! Alla barn på förskolan är allas barn.