Jämtögårdens förskola

Article image
jamtogarden
Publicerat

Jämtögårdens förskola ligger mitt i byn Jämtön, fem mil norr om Luleå. I samma byggnad finns ett fritidshem och innefattar även Folkets hus. Förskolans chef och fritidshemmets chef är samma person, vilket ger goda förutsättningar för ett bra samarbete.

Vi har nära till naturen, det finns hockeyplan, tennisplan och en bagarstuga alldeles utanför gården som vi har stor glädje av hela året vid olika aktiviteter, eftersom utevistelsen är central i vår verksamhet.

Vi har återkommande traditioner på förskolan. På hösten bakar vi mjukkaka i bagarstugan, inför julen har vi en pysselkväll gemensamt med fritids. I samband med våffeldagen anordnas Jämtöloppet, där alla kan delta genom att gå eller åka skidor och till det bjuder vi in alla i byn som vill komma och heja.

Demokratiska val och långsiktiga samarbeten

Varje år anordnas ett demokratiskt val för barnen. Det har gällt val av favoritmaträtt eller en aktivitet att genomföra. Målet har varit att förstå innebörden av ett val och konsekvensen av valresultatet.

Detta är en del i vårt entreprenöriella arbetssätt, vilket innebär att barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Barnen ska känna sig delaktiga och kunna påverka sin vardag.

Förskolan deltar i LuTek, som är ett långsiktigt samarbete mellan Teknikens Hus, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Målet är att samarbetet ska utveckla lärares undervisning i teknik och naturvetenskap och därigenom öka barnens intresse och kunskap. Samtidigt ska projektet främja entreprenöriellt lärande och låta genusperspektivet genomsyra arbetet.

Kretslopp och odlingar

Vi arbetar med naturens kretslopp. Tillsammans odlar vi potatis och lite olika grönsaker för att få följa processen från frö till något man faktiskt kan äta, och vår kokerska tillagar det vi skördar.

Vi samlar naturmaterial under våra upptäcktsfärder i närmiljön som barnen sedan kan skapa med på förskolan. Genom att arbeta med Knytte-verksamhet enligt Friluftsfrämjandet, får barnen med hjälp av sånger, ramsor och lekar fördjupa sin kunskap om naturen, och får en förståelse för att man ska vara rädd om den.

Detta år medverkar vi också i en matematiksatsning. Matematik finns med i det mesta vi gör för att öka barnens medvetenhet och förståelse för vad matematik är.

Föräldraaktiv inskolning

Under två år har vi använt en egen form av föräldraaktiv introduktion som innebär att barnet tillsammans med förälder/föräldrar utforskar förskolans verksamhet. Genom att föräldern är närvarande hela dagen i minst en vecka, kan både barnet och föräldern lära känna alla pedagoger, övriga barn och verksamhetens rutiner i lugn och ro. Vid våra uppföljningssamtal har det framkommit att föräldrarna är nöjda med introduktionsmodellen. 

Det bästa med Jämtögårdens förskola är närheten till naturen, att det är en liten förskola vilket gör att sammanhållningen blir stark. Vi har ett bra samarbetsklimat, tar vara på varandras kompetenser och uppmuntrar varandra.

Om Jämtögårdens förskola


Antal avdelningar
1
Antal barn
16
Antal anställda
4

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1989

Adress
Laviksvägen 24
Stad
Råneå
Postnummer
95592
Kontaktperson
Helen Jakobsson
Email
helen.jakobsson2@skol.lulea.se
Telefonnummer
0924-57620
Förskolans vision
Vår vision är att alla i vår verksamhet ska vistas i en trygg och tillåtande miljö där barnen med lust och nyfikenhet tar sig an nya erfarenheter och känner att de lyckas i sin kunskapsutveckling.