Kärrs äventyrsförskola

Article image
Publicerat

Kärrs äventyrsförskola ligger strax norr om Ljungskile centrum och öppnades 2011 med fem barngrupper som är uppdelade i tre team: Vätten, Älvan och Draken. Tack vare att förskolan är relativt nyöppnad har vi kunnat anpassa utrustning och miljö både inne och ute.

Förskolan är arkitektritad och vi pedagoger fick vara med i planering och utformning av miljön. Vi har stora ytor och en stor och fin utegård. Vi har också nära till skog, hav och fjäll, vilket vi inspireras mycket av. Vi har även gångavstånd till skola och samhälle. Bokbussen kommer till förskolan en gång i månaden.

Måltidspedagogik och äventyr

På Kärrs äventyrsförskola arbetar vi kontinuerligt med både måltidspedagogik och äventyrspedagogik. En stor del av personalen har utbildat sig vid Luleå Tekniska Universitet till äventyrspedagoger, och ända sedan starten genomsyrar äventyrspedagogiken hela vår verksamhet.

Syftet med äventyrspedagogiken är att:

  • Erbjuda ett spännande sätt att lära sig och undervisa, som skapar motivation och engagemang hos både barn och pedagoger.
  • Utveckla den personliga kompetensen i att kunna samarbeta och fungera bra i sin grupp.
  • Utveckla samspel och positiva relationer i gruppen.
  • Lyfta fram utemiljöns betydelse som arena för lärande.
  • Skapa en mer positiv bild av förskolan som en plats där man kan både göra spännande saker och samtidigt lära sig olika saker.

Under den tid vi arbetat med äventyrspedagogik har vi tillverkat och samlat på oss en stor mängd materiel som sagoportar, leksaksdjur och ett helt skåp av sagorekvisita, som vi använder till våra äventyr.

Bland annat har vi skapat en fantasivärld som vi döpt till Landet Kärrlandia. Den befolkas av djur och sagoväsen och erbjuder många magiska platser. Vi har medvetet valt att ge våra invånare i landet olika egenskaper och styrkor, och har tänkt ur ett genusperspektiv när vi skapade de olika karaktärerna.

Vi använder oss av Kärrlandia som en bas för våra olika äventyr, och utgår i äventyren efter vad den aktuella barngruppen har för behov. Varje termin får barnen genomföra ett nytt äventyr.

Måltidspedagogik enligt saperemetoden innebär att vi arbetar för att på ett roligt och lustfyllt sätt ge barnen möjligheter till bra matvanor och trevliga måltider. Vi serverar maten i bufféform där varje barn själv lägger upp sin mat utifrån sin egen smak och hunger. Vi vill också utmana barnen att prova nya smaker och maträtter och det gör vi genom måltidspedagogiken.

Vi har deltagit i ett forskningsprojekt kring måltider för att på ett lekfullt sätt ge barnen ökade kunskaper om hälsosamma matvanor. Saperemetoden innebär att man får uppleva maten med samtliga sinnen, inte bara smak.

En förutsättning för arbetet är det goda och nära samarbetet mellan förskollärare och personalen i köket. Efter att ha deltagit i projektet under ett och ett halvt års tid och sett hur det inspirerat barnen att våga smaka på mer grönsaker har vi sett att det är ett uppskattat arbetssätt.

Vi arbetar också med Uddevalla kommuns miljöarbete EMAS som handlar om att värna om vår miljö, i samarbete med "Håll Sverige Rent". Årets tema är konsumtion. Vi har även en årlig skräpplockardag, då vi går runt i närområdet och vårstädar.

Uppskattad äventyrsdag

Varje termin har vi en stor äventyrsdag, och innan dess arbetar vi kontinuerligt med förberedelser och övningar inför den stora dagen. Vi har olika äventyr för olika åldrar. Miniäventyr för de yngre, actionäventyr för de blivande skolbarnen och allt där emellan anpassat efter ålder. Äventyren genomsyras av läroplanens mål som matematik, språk, natur och teknik, socialt samspel och måltidspedagogik.

Vi som arbetar på Kärrs äventyrsförskola tycker att det är inspirerande att få jobba med äventyrspedagogikens alla olika verktyg. Det har också visat sig att många är nyfikna på vårt arbetssätt och vill söka sig hit.

Vill du veta mer om utbildning i äventyrspedagogik hittar du information på webbplatsen för Luleå Tekniska Universitet.

Om Kärrs äventyrsförskola


Antal avdelningar
8
Antal barn
92
Antal anställda
19

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2011

Adress
Utsiktsvägen 4
Stad
Ljungskile
Postnummer
45930
Email
Lena.wassenius@uddevalla.se
Telefonnummer
0522-69 65 92
Förskolans vision
Vår vision är fantasi, glädje och samarbete där alla är delaktiga efter sin egna förmåga. Vi vill inspirera till ett lustfyllt lärande för både barn och pedagoger. Äventyrspedagogiken genomsyrar all vår verksamhet.