Kvarnens förskola Vetlanda

Article image
Publicerat

Kvarnens förskola har av sex avdelningar: Stubben, Kotten och Snigeln (1–3 år), Ekorren (2–4 år), Trollet (4–5 år) och Ugglan (5–6 år). Gränserna är flytande efter behov och hur kön ser ut. Vi är flexibla, olika från år till år.

Förskolan ligger i ett villakvarter kallat Mellangården i Vetlanda kommun. Hela baksidan gränsar mot naturområden och en stor skog. Förskolan är byggd i ett plan med fyra avdelningar och ett storkök där all mat tillagas.

Kvarnen har nyligen vuxit med två nya avdelningar. Vi fick då också en nybyggd paviljong, dit de största barnen flyttade. På en av avdelningarna för de större barnen, Ugglan, arbetar vi med äventyrspedagogik.

Förskolans vision

Vår vision är att Kvarnens förskola ska vara en trygg plats för barnen där vi ser och utvecklar/utmanar deras unika förmågor till lärande för framtiden. Detta är grunden för våra gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och mellan oss kollegor. Förskolan ska vila på en demokratisk grund, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.

Vår barnsyn bygger på:

  • Jag vill – nyfikenhet
  • Jag kan – tilltro till sig själv
  • Jag vågar – vilja att utmanas

Vi arbetar också med pedagogiska grundvärderingar, något som Vetlanda kommuns samtliga förskolor arbetar med.

De pedagogiska grundvärderingarna är:

  • Barnperspektiv
  • Professionell och reflekterande personal
  • Delaktighet och inflytande
  • Allas lika värde
  • Respekt
  • Samspel och samarbete
  • Utforskande och medforskande arbetssätt

Olika avdelningar – olika mål

kvarnen_300.jpgVarje avdelning har egna mål som kommit fram ur det systematiska kvalitetsarbetet. Detta är mål som respektive avdelning specifikt behöver utveckla.

På avdelningen Ekorren, med barn mellan två och fyra år, har man exempelvis börjat utforska skogen och naturen. Under hösten får vi se vart barnens intresse leder oss. I skogen undersöker vi naturen och dess kretslopp och lär vi oss att visa respekt för den. Vi talar om hur vi människor kan påverka naturen.

Kotten, som är en avdelning med barn mellan ett och tre år, har fokus på trygghet. Personalen på Kotten använder sig av ”dockor” under fruktsamlingen, där vi benämner vilka barn som är närvarande på förskolan och vilka som är lediga eller sjuka, och sjunger sedan en namnsång.

Hela läsåret kommer Kotten att arbeta med ett Astrid Lindgren-tema med inriktning Pippi Långstrump.

Avdelningen Snigeln med samma åldersgrupp har under i stället temat Bilderbokens möjligheter, med särskilt fokus på vänskap. Detta är ett samarbete mellan biblioteket, museet och förskolorna i kommunen. Vi delar upp barnen i mindre grupper för att få en lugnare lär- och lekmiljö.

Avdelningen Stubben är en avdelning för barn mellan ett och tre år. Här arbetar vi med att få barnen att känna sig trygga, kunna leka och samspela med varandra. Vi har roligt ihop både barn och vuxna, för att på så sätt skapa en vi-känsla.

Även på Stubben delar vi upp barnen i mindre grupper för att få en lugn lekmiljö. Vi följer barnens intressen. Vi har märkt att barnen fängslas av vatten och kommer därför att arbeta på ett temainriktat arbetssätt kring vatten.

Trollet, med barn mellan fyra och fem år, har ett nära samarbete med Ugglan, där de äldsta barnen går, och arbetar med sagotema/uppdrag som en förberedelse inför starten på Ugglan om ju har en äventyrspedagogisk inriktning. Vi har nära till de områden vi väljer att lägga våra sagostigar på, samt till mötesplatser där vi träffar någon karaktär från olika äventyr.

Äventyrspedagogik på Ugglan

På avdelningen Ugglan, där våra äldsta barn går, är alltså arbetssättet äventyrspedagogik. Här jobbar två utbildade äventyrspedagoger, vilket gjort att hela förskolan har en profil i äventyrspedagogik, och att alla förskolans barn kommer i kontakt med äventyrspedagogiken.

Äventyrspedagogik innebär att vi arbetar temainriktat med ett stort sagoäventyr som innehåller flera fortsättningsäventyr. Dessa vävs ihop i en slutlig upplösning. Vi genomför sagostigar i skogen där vi träffar olika karaktärer och får olika uppdrag som vi ska lösa.

kvarnen_02_750.jpgI början av höstterminen startar vi upp med ett kortare värdegrundsäventyr. Vi lär känna barnen och ser deras intressen och förmågor samt förbereder dem inför kommande utmaningar. Äventyret är riktat mot att skapa diskussioner om ”hur man är en bra kompis”.

Efter detta, när barnen blivit hjälpredor till vår sagofe Miranda i Sagovärlden, startar vårt stora äventyr som innehåller flera fortsättningsäventyr. Varje läsår skapar vi ett nytt äventyr med en specifik inriktning.

Vi använder skogen som arena, och det är vår sagofe Miranda som skickar ut oss på uppdragen. Dit reser vi på vår magiska flygande matta som tar oss till sagans och fantasins värld. Någon karaktär blir den vi ska hjälpa med ett grundproblem, denna träffar vi kontinuerligt under året. Allt leder fram till att grundproblemet löser sig och uppdragen avslutas. Det goda segrar över det onda.

Allt dokumenteras med text och bilder, som skapar en berättelse som växer fram på en vägg på avdelningen. Samma dokumentation läggs också ut på hemsidan där vårdnadshavare och andra intresserande kan följa med i vad som händer.

Äventyrspedagogiken är vårt verktyg för att på ett spännande och roligt sätt få in läroplanen i verksamheten. Äventyrspedagogiken genomsyrar verksamheten, vi ”lever” i vårt äventyr under hela läsåret.

Syftet är att stimulera barnens fantasi, empati, lekglädje och kreativitet, samt utveckla deras problemlösningsförmåga.

Vi vill utveckla lusten att lära men också ge spännande upplevelser som engagerar barnet. Gemensamma upplevelser stärker gruppdynamiken. Att stärka gruppen medför också att man stärker individen och att alla känner sig trygga. Ett barn som känner trygghet och tillhörighet kan tillgodogöra sig kunskaper på ett bättre sätt.

Äventyrspedagogiken är baserad på forskning och erfarenhet. Vi hade i flera år arbetat med äventyr i form av en berättelse (story) innan vi gick kurserna i äventyrspedagogik. Utbildningen har nu gett oss trygghet i att vi är på rätt väg.

Vi tror mycket på det emotionella lärandet. Att känslomässigt engagemang är effektivt. Hjärnan kommer lättare ihåg det som är starkt emotionellt färgat. Äventyren innehåller mycket spänning och utmaningar. Av utmaningar utvecklas man. Vi får in sociala utmaningar av att samarbeta i grupp. Fysiska utmaningar av rörelse i skogsterräng. Kognitiva utmaningar av att lösa problem, lära sig viktiga saker, utveckla strategier. Psykiska/emotionella utmaningar av att övervinna rädslor, våga göra saker.

Sven-Gunnar Furmark vid Luleå universitet har skrivit mycket av det material vi använder. Det är konkreta tips och idéer samt studier som beskriver forskningen.

Roligt och lustfyllt

Det finns mycket som är positivt med vår förskola, bland annat att vi har så nära till naturen. Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna och vi jobbar aktivt utifrån en gemensam grundsyn och pedagogiska värderingar. Härliga barn och ett gott samarbete med vårdnadshavare som visar uppskattning gör det roligt att arbeta här.

Det är också roligt och lustfyllt att jobba med äventyrspedagogik, och att barnens sista år på förskolan på sätt blir lite annorlunda.

Bästa sättet att använda Förskoleforum

Det bästa med Förskoleforum är alla tips och idéer. Att se hur andra förskolor arbetar och få inspiration till nytänkande.

Man är trygg i att allt som står på Förskoleforum vilar på vetenskaplig grund, och beprövad erfarenhet. Det är lätt att hitta på sajten. Det är nischat, man kan hitta det man är intresserad av för tillfället.

Tips till andra förskolor

Samarbetsövningar

Arbeta aktivt med kamratbanor och samarbetsövningar (gäller främst lite äldre barn) med ett mål i sikte, t.ex. att vi måste kunna det här för att få resa på äventyr. Detta svetsar ihop gruppen. Det kan göras inne eller ute i smågrupper. Grupperna får uppgifter som ska lösas. Vi är noga med att få fram att vi inte tävlar utan att det går ut på att laget ska klara sin uppgift. Som medforskande pedagoger lever vi i vårt äventyr hela tiden. Alla har en uppgift och alla är lika viktiga.

Praktiska verktyg

Det är värdefullt att göra en verksamhetsplan specifikt för sitt egna arbetssätt med en beskrivning av syfte/mål, struktur/arbetssätt, mål och kopplingar till styrdokument/arbetsplaner. Det fungerar både som fokusering för dig som pedagog och för att kunna visa någon som inte är så insatt i vad man står för.

För oss har det varit bra att göra en mall för arbetsstrukturen för äventyret, så att man tydligt ser vilka moment som sker under året och var i processen man är. Då kan man lättare vila i nuet och inte bli stressad över allt som ska hinnas.

Etty annat tips är att ha en ”målmapp” där man samlar målen för det systematiska kvalitetsarbetet, den lokala arbetsplanen och likabehandlingsplanen. Detta gör att man lättare kan fokusera och göra avstämningar. Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Vi tar fram målmappen på gemensamma planeringar och påminner oss.

 

Om Kvarnens förskola Vetlanda


Antal avdelningar
6
Antal barn
100
Antal anställda
20

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1987

Adress
Norrvägen 8
Stad
Vetlanda
Postnummer
57434
Kontaktperson
Anna Sjölin
Email
anna.sjolin@vetlanda.se
Telefonnummer
072-142 13 05
Förskolans vision
Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.