Kyrkhults förskola

Article image
Publicerat

På landets mest hållbara förskola arbetas det intensivt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Barnen och pedagogerna omvandlar Kyrkhults gamla brunnspark till en odlingspark med både våtmark och konstverk, och har blivit flerfaldigt prisade för sitt arbete.

Av Lotte Mjöberg.

kyrkhult_300.jpg
Egna odlingar är en del av den pedagogiska vardagen.
På Kyrkhults förskola i Olofströms kommun händer det mycket. Denna kommunala förskola har nämligen utsetts till landets mest hållbara av föreningen Håll Sverige Rent. 

De valdes ut av 1 770 verksamheter i hela landet, av dessa nominerades 13 till att vinna pris som årets mest hållbara. Tävlingen arrangeras årligen och 2019 har temat varit nerskräpning i naturen. Sedan tidigare hade förskolan föreningens certifiering Grön Flagg.

Förskolan har sex avdelningar: en femårsavdelning och fem avdelningar där barnen är mellan ett och fyra år. På förskolan arbetar tjugo pedagoger med varierande sysselsättningsgrad. Maten levereras från en intilliggande grundskola.

De arbetar förstås med hållbarhet, bland annat genom att odla mycket på den stora förskolegården. De deltar även i Earth Hour. 

– Vi jobbar med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, förklarar rektor Lotta Fristedt. 

– Det betyder att vi odlar, återanvänder och pratar om hur man ska leva. Bland annat har vi gjort fröbomber och bihotell.

Odling och parkanläggning

Förskolan är med i projektet KOM, en förkortning som står för Kultur, Odling och Mat. Det är Olofströms kommun som driver detta EU-projekt, genom SydostLeader. 

Inom ramen för projektet kommer ett antal upplevelseplatser i kulturmiljöområdet att gestaltas och anläggas. Barnen och pedagogerna har lagt grunden till en odlingspark i Kyrkhults gamla brunnspark, byggt odlingslådor, kört jord, sått, rensat ogräs, vattnat, skördat och tillagat. 

Brunnsparken är en del i samhället och målet är att öka parkens attraktionskraft genom att fokusera på Kultur, Odling och Mat. Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare har tilldelat odlingsparken Årets kommunpris 2019 med motiveringen att de ”utvecklat en kulturhistorisk parkmiljö med fokus på pedagogiskt lärande och delaktighet från förskola, skola och invånare från orten”. 

Barnen har även varit delaktiga i planteringen av parkens nyanlagda våtmark vilken blir en naturlig del av undervisningen inom naturvetenskap kopplat till hållbar utveckling.

kyrkhult_02_300.jpg
Förskolan arbetar mycket med högläsning.
Konst och språkutveckling

Inom Kultur har förskolan i samarbete med Wanås konst och konstnär Jennifer Forsberg och konstpedagog Elin Magnusson samverkat i ett gestaltningsprojekt som resulterade i bestående konstverk placerade i parken. I projektet fick barnen möjlighet att gjuta bronsfigurer i samarbete med Ebbamåla bruk. 

Kyrkhults förskola arbetar även mycket med språkutvecklande aktiviteter. Med språket i fokus har de bland annat mycket högläsning och använder TAKK. Flera av pedagogerna har dessutom gått antingen Läslyftet eller Språklyftet.

Ett hus, allas barn

Grunden för verksamheten på Kyrkhults förskola är mottot ”Ett hus, allas barn”. Detta är förskolans personliga motto och något som verkligen genomsyrar allt. Och personalen som jobbar här trivs:

– Det bästa är alla härliga möten med barnen, säger de med en mun. Det är stor gemenskap över alla avdelningsgränser. Detta är världens bästa förskola.

Hur hinner de med allt? Svaret är enkelt:

– Alla samarbetar genom att alla pedagogers kompetenser tas tillvara och kommer samtliga barn tillgodo samt att man frigör den enskilda pedagogen genom samverkan över avdelningsgränserna.

Att de blev utsedda till landets mest hållbara förskola är verkligen grädde på moset för dem. Så här löd motivering från föreningen Håll Sverige Rent till att just Kyrkhults förskola korades till vinnare: 

Kyrkhults förskola tilldelas priset Årets hållbara förskola för en Grön Flagg-resa med stor bredd och variation där barnen har getts rika möjligheter till nya kunskaper inom hållbar utveckling. För ett hållbarhetsarbete där barnens tankar och idéer har stått i centrum och för att barnen själva har förstått hur viktigt det är att de sprider sin kunskap utanför förskolan.

Kyrkhults förskolas bästa tips till andra pedagogerVårt tips till andra pedagoger är att ta tillvara varandras kompetenser och fokusera på det salutogena, det vill säga det som är friskt och fungerar.

 

Om Kyrkhults förskola


Antal avdelningar
6
Antal anställda
20

Förskoletyp
Kommunal

Adress
Båtslyckevägen 2
Stad
Kyrkhult
Kontaktperson
Lotta Fristedt
Email
charlotte.fristedt@olofstrom.se
Telefonnummer
0454-77 03 40
Förskolans vision
Ett hus, allas barn.