Milstensgården

Article image
Förskolebarn på is
Publicerat

Milstensgården i Borås är en litteraturdiplomerad förskola. Här finns det sammanlagt runt 1 200 böcker – och barnen är självklart med och väljer ut vilka som ska köpas in.

Text: Lotte Mjöberg.

Milstensgårdens förskola ligger i Borås. Det är en stor förskola: 13 avdelningar med sammanlagt 155 platser. En unik sak med denna förskola, är att det är den första litteraturdiplomerade förskolan i Borås. Förskolan öppnades 2015 och diplomerades 2020.

Rektor Fredric Gieth är förskollärare, men har även arbetat som lärarutbildare på lärarutbildningen vid Högskolan Borås. Nu är han inne på sitt femte år som förskolechef/rektor och han beskriver sig med följande ord:

– Jag är en nätverkande, nyfiken, driven och passionerad ledare med ett hjärta som klappar extra för det tillitsbaserade- och relationella ledarskapet. I varje möte finns potential att lära sig något!

gieth_750.jpg
Rektor Fredric Gieth.

”Det bästa är mångfalden”

Milstensgårdens förskola ligger mitt i en smältdegel mellan två skilda socioekonomiska områden:

– Det bästa med vår förskola är mångfalden. Det finns över 20 språk bland barnen och över 15 språk i personalgruppen på 34 personer, förklarar Fredric engagerat.

I detta sammanhang ser personalen den flerspråkiga digitala bilderbokstjänsten Polyglutt som en stor hjälp. 

Förskolan arbetar också mycket med transspråkande. Utmaningen här handlar om att tillgodose alla språk, eftersom vissa språk är större medan andra är mindre. Därför sker transspråkandet till exempel vid matbordssituationen, med fastsatta skyltar för metodiskt språkarbete med alla språk.

Transspråkandet sker tre gånger per dag, och barnen ses som experter på sina egna språk.

– Flerspråkigheten ses som norm för förskolan, inte som något exotiskt eller liknande. Vi tar det på allvar. Jag minns exempelvis en liten flicka med nigerianskt ursprung som en gång glatt kom och förklarade för mig att hon lärt sig bosniska. Jag kom på att hennes kompis på förskolan kom därifrån, berättar Fredric.

– Jag minns också från när jag själv arbetade som förskollärare, hur två barn med kinesiskt ursprung undervisade mig i mandarin. De höll glosförhör och jag fick plugga på, så tala om maktförskjutning!

Statsbidrag ger möjligheter

En likvärdig förskola är det mål man arbetar för, men det har sina utmaningar:

– Alla barn har förstås inte samma förutsättningar med sig hemifrån, men vi försöker skapa en likvärdig förskola så långt det är möjligt. En misstänkt konsekvens av pandemin, är dock att fler barn i dag har mer oregelbunden närvaro i förskolan. Det skapar utmaningar att hitta balansen att tillgodose varje barns individuella språkliga behov och samtidigt arbeta inkluderande.

Fredric om förskolans vision

– Vi vill kunna erbjuda alla barn oavsett härkomst en trygg, likvärdig och kvalitativ utbildning – där omsorg, lek, lärande och utveckling utgör en helhet i utbildningen. En utbildning där barns inflytande är starkt och som tar stor hänsyn till barnets egna idéer, tankar och erfarenheter.

– För att det ska möjliggöras behöver jag som ledare skapa förutsättningar för de som arbetar närmast barnen så att visionen ska fungera i utbildningen och göra skillnad för det enskilda barnet och gruppen. Förskolans krav på en likvärdig utbildning förutsätter kompensatoriska insatser. Insatser som ger effekt på förskolebarnens språkliga utveckling – nu och på lång sikt.


Borås förskolor har ansökt om statsbidrag för bättre språkutveckling från Skolverket. Av de 70 förskolor som sökte förra året, beviljades 45 detta bidrag. Milstensgården var en av dem, de fick cirka 2 miljoner kronor och dessa användes till mindre barngrupper och mer personal. 

Fredric berättar:

– Statsbidraget har möjliggjort att vi i högre grad kunnat tillgodose varje barns behov. Den goda bemanningen har även bidragit till att vi i högre grad kunnat satsa på kompetensutveckling. Vad det gäller nästa år kommer fördelningen att se annorlunda ut när statsbidraget som vi känner det försvinner, men vi ser inte dystert på det. Vi har en plan redan!

Milstensgården nyttjar närområdet mycket, där det finns bland annat isbana och aktivitetshus med bibliotek och dans- och rytmiksal. 

milsten_300.jpgFörskolans temaarbeten är alltid knutna till litteratur. Fredric förklarar:

– Ja, detta ställer jag höga krav på, böcker är centrala i undervisningen, i synnerhet i tema- och projektarbeten.

Det kan dock handla om olika typer av böcker för olika avdelningar, eftersom de har stor autonomi. Han berättar att en avdelning arbetade med Sommarskuggan i våras, en annan utifrån faktaböcker, en annan med ekorrar. Det finns sammanlagt runt 1 200 böcker på förskolan och barnen är med och väljer ut vilka som ska köpas in.

Man agerar även som handledare, dels för APL inom gymnasiets barnskötarutbildning, dels för VFU inom lärarutbildningen vid Högskolan Borås.

– Både APL och VFU har vi väldigt goda erfarenheter av. I förlängningen ser vi eleverna och studenterna som våra blivande medarbetare. 

Kompetensutveckling prioriteras

Kompetensutveckling av personalen ses som mycket viktigt, ungefär två tredjedelar av förskollärarna har bland annat deltagit i Läslyftet. Fredric går själv Läslyftet just nu, han ser det som ett sätt att stötta sin personal.

Fredric håller nu på att formulera viktiga språkliga principer, detta då det finns språkliga utmaningar inom personalgrupper:

– När jag började Läslyftet såg jag att en av uppgifterna handlade om att formulera en språkpolicy. Jag tänkte: ”Perfekt, det är precis vad vi behöver utveckla just nu.” Jag tror det är en av våra styrkor, att vi kan identifiera det som vi just nu är i behov av att utveckla och sedan snabbt se till att det får effekt för dem som mest behöver det: våra barn.

Så använder vi Förskoleforum

– Jag märker att medarbetare har lätt att ta till sig Förskoleforum, och jag ser att olika artiklar därifrån ofta ligger till grund för reflekterande samtal och planering av utbildningen. Texterna och filmerna går snabbt att till sig och att omvandla till praktik. Den vetenskapliga bakgrunden finns där hela tiden, och det är förstås viktigt, säger Fredric.

Tips! På Förskoleforum kan du också läsa om hur förskolan Milstensgården organiserade dagen med hjälp av Superstruktur, se artikeln Superstruktur i praktiken.

Mer om Milstensgården hittar du också på Instagram: https://www.instagram.com/milstensfsk_boras

Om Milstensgården


Antal avdelningar
14
Antal barn
155

Förskoletyp
Kommunal

Adress
Milstensgatan 3
Stad
Borås
Postnummer
50742
Kontaktperson
Fredric Gieth
Förskolans vision
Att erbjuda alla barn oavsett härkomst en trygg, likvärdig och kvalitativ utbildning.