Tallbacka förskola

Article image
Publicerat

I april månad riktar vi fokus mot Tallbacka förskola i Gällivare där man arbetar systematiskt och långsiktigt med normkritik och jämställdhet.

Av: Lotte Mjöberg.

Tallbacka förskola ligger i området Mellanområdet i Gällivare, som är ett homogent villaområde. Förskolan ligger i anslutning till skolan. Förskolan har tre avdelningar och varje avdelning har barn i åldrarna ett till fem år.

– Vi upplever att barnen tar mer hänsyn när det är olika åldrar. De äldre blir som mentorer och de barn som inte har syskon får bra träning i att umgås med stora och små, säger förskollärarna Ann-Charlotte Martinsson, Lena Gustafsson och Carina Lindahl gemensamt.

Trygg personalgrupp skapar förutsättningar

Personalen är ett tryggt team och många har jobbat länge. Ann-Charlotte på avdelningen Tallen har arbetat som förskollärare sedan 1989. Carina på avdelningen Aspen har varit förskollärare ännu längre, sedan 1982. Det har även Lena på avdelningen Björken. Ja, de har till och med gått i samma klass under utbildningen.

Eva Hedlund är rektor för Tallbacka förskola (och dessutom för två till, Aurora och Granbacka förskolor). Hon säger:

– Vi har verkligen haft tur att ha personal som trivs tillsammans. Det är ett stabilt och kunnigt gäng här på Tallbacka förskola. Då blir det lätt att rekrytera ny personal också och introduktionen blir väldigt bra.

tallbacka_03_750.jpg

Jämställdhetsarbetet ständigt närvarande

Carina, Lena och Ann-Charlotte berättar att jämställdhetsarbetet är ständigt närvarande på hela förskolan under dagarna.

– Ja, det är en röd tråd och vi jobbar sakta och fördjupande med jämställdhetsprocesserna. Det är häftigt med normkritiskt arbete!

Gällivare är ett gammalt gruvarbetarsamhälle. Här är LKAB och Boliden stora arbetsgivare med många tillhörande entreprenörer. På förskolan har man som ett led i jämställdhetsarbetet exempelvis lagt sig vinn om att ringa papporna även när det gäller sådant som barnens kläder eller om barnen blivit sjuka under dagen.

– Detta gör vi medvetet och ingen pappa har reagerat negativt alls. Och mammorna blir på det här sättet avlastade.

I arbetet och samtalen med barnen används samma medvetna tänkesätt:

– Vi sår frön hos dem. Om något barn exempelvis berättar att sommardäcken bytts på bilen, så kan vi fråga vem som gjort det. Det är också viktigt att tänka på tonfallet vi använder. Vi försöker helt enkelt få syn på könsstereotypa mönster överallt och utmana dem. Så vi reflekterar, pratar och påminner varandra mycket, förklarar de tre förskollärarna engagerat. När vi läser böcker, sjunger sånger och leker regellekar så byter vi ut han till hon när det är möjligt. Vi upplever att ”figurer” oftast benämns med hen.

De böcker som läses på förskolan är ofta normkritiska. Hela jämställdhetsarbetet har flutit in i det vardagliga arbetet på förskolan på ett smidigt och naturligt sätt.

Kompetenshöjning för alla

Eva Hedlund berättar om bakgrunden till jämställdhetsarbetet:

– Vi ville fortsätta med kvalitetsarbetet även under pandemin, så i början av 2021 satte vi igång med ett digitalt material från Skolverket. Alla kommunens rektorer har deltagit i fortbildning om jämställdhet och nu är det pedagogerna som utmanar sig själva. Man utgår alltså från sig själv, inte från barnen. Det är annars lätt att vi i förskolans värld tror vi är så jämställda, men skrapar man på ytan kan annat komma fram. Men detta arbete kräver öppenhet och det finns här på Tallbacka.

Vad gäller feedback från föräldrarna, har rektorn fått höra många positiva ord:

– De är tacksamma över att barnen får göra olika val. En förälder med två grabbar och hemmet fullt med pojkleksaker, tyckte till exempel det var jättebra att de också fick tillgång till andra leksaker på förskolan.

Och pedagogerna framhåller också de fina lärmiljöerna på förskolan:

– I början pratade vi om könsneutrala miljöer, men nu lägger vi till i stället för att ta bort. Alla barn ska ha möjlighet att göra egna val.

Och jämställdhetsarbetet ger resultat:

– Ja, man ser det i miljöerna, flickor och pojkar i olika åldrar leker tillsammans. Det är härligt att se och det medvetna arbetet fortsätter framöver. Nu jobbar pedagogerna bland annat med materialet Olika–Lika och kommer också att formulera och dokumentera mer samt nå ut mer till vårdnadshavarna, avslutar rektor Eva Hedlund.

Om Tallbacka förskola


Antal avdelningar
3
Antal barn
54
Antal anställda
9

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1980

Adress
Bussgatan 1
Stad
Malmberget
Postnummer
98334