Tångvalla förskola i Vellinge

Article image
Publicerat

Tångavalla förskola ligger i en mycket naturskön miljö i Falsterbo med både skog och hav på nära avstånd. Vårt läge, våra lokaler och den höga kvalitén, gör det mycket positivt att arbeta här.

Vi lägger stor vikt vid att vara ute varje dag. Vi har Christianiacyklar som tar sex barn åt gången, och som avdelningarna med de yngre barnen flitigt använder när vädret tillåter.

Vi har stora ljusa lokaler på avdelningarna för de yngre barnen. Våra 4–5-åringar håller till i en gammal kringbyggd gård intill. Lokalerna där är äldre, men charmiga, och där finns även en fantastisk innergård.

På förskolan serveras ca 95 procent ekologisk mat som är lagad från grunden i Tångvallaskolans kök.

Att äta ekologiskt, sova ute och vistas mycket i naturen är en del i vår hälsoprofil, som vi delar med den kommunala skola vi tillhör.

Vi har också satsat på ett stort rörelserum som används flitigt av alla avdelningar. De yngsta älskar att springa och rulla runt på de mjuka mattorna, medan de äldre har rörelsepass varje vecka med sina pedagoger och ibland med skolans idrottslärare.

christaniacykel_750.jpg
Så kallade Christianiacyklar är något som används flitigt på Tångvalla förskola.

Fem projektämnen

Hos oss arbetar pedagoger med både Montessoriutbildning och erfarenhet från Reggio Emilia, men vi har inte det som någon profil. Med utgångspunkt i läroplanen har vi fem projektämnen som vi arbetar med. Inom projektämnena, som sträcker sig över ett läsår, har varje avdelning sina egna teman beroende på barnens ålder.

Vi börjar hösten med Socialt samspel. Under några veckor är det då mycket fokus på att arbeta med att komma igång med grupper. Nya barn ska lära känna varandra och pedagogerna, och flera av de lite äldre barnen har varit lediga under sommaren och behöver få ”börja om” igen. Fokus för vår dokumentation ligger under den perioden på det projektämnet, det vill säga socialt samspel.

Därefter har vi några veckor med projektämnet Egen och andras kultur. Det innebär inte att vi släpper det sociala, men vi ägnar dokumentationen mer åt detta projekt. Under de veckorna infaller också påpassligt nog FN-dagen.

Efter det projektet kommer Språk och kommunikation. Vi har överhuvudtaget mycket fokus på kommunikation i vår verksamhet, mycket sång och musik, mycket sagoläsning och samarbete med skolans bibliotekarie.

Efter jullovet inleder vi projektet Matematik. Det är ett stort projektämne som sträcker sig över flera vårveckor.

Läsåret avslutas däreftter med NO, teknik samt ekologi och hållbarhet.

De här projektämnena har vi arbetat med under ca 2,5 år och utvecklat mycket under den tiden. Nu tycker vi alla att vi har hittat ett bra arbetssätt och kan också visa i vår dokumentation på både det enskilda barnets lärprocess och progression och på hela barngruppens, något som är mycket uppskattat av föräldrarna.

En Qualis-certifierad förskola

För oss är det viktigt att barnens intresse genomsyrar verksamheten. Det ska vara roligt och lärorikt på förskolan. För att uppnå detta måste barnen, men också föräldrarna, vara trygga.

Vi har tre mål; trygghet och trivsel, barns utveckling och lärande samt barn och föräldrars delaktighet. Dessa mål följer vi upp genom enkäter som är centralt förutbestämda och görs varje vår. Vi är stolta över att kunna visa på 99 procent nöjda föräldrar.

Vi är också Qualis-certifierade. Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som Vellinge kommun använder på sina fem kommunala förskolor samt till skolor och fritidshem i kommunal verksamhet.

I Qualis finns tre kvalitetsperspektiv: Ledning/uppdragsgivare, medarbetare och barn/föräldrar/vårdnadshavare. Det finns 11 kvalitetsområden, och dessa är sin tur uppdelade i olika huvudprocesser:

 1. Utveckling och lärande
 2. Normer och värden
 3. Barns delaktighet och inflytande
 4. Arbetssätt och pedagogroll samt
 5. Förskola och hem

Till huvudprocesserna finns sex stödprocesser:

 1. Organisation,
 2. Styrning och ledarskap
 3. Kommunikation
 4. Kompetens
 5. Resursutnyttjande
 6. Image

Mer om Qualis finns att läsa på www.qualis.se.

Bästa sättet att använda Förskoleforum

Förskoleforum är en stor inspirationskälla! Förskoleforum används också när pedagogerna gör sina projektplaner inför varje nytt projekt, det finns ofta något där som är relaterat till forskning i ämnet.

Tips till andra förskolorVi tycker att arbetet med våra projektämnen har lärt oss mycket. Det har utvecklat förskolan till att bli en populär förskola och fått pedagogerna att göra sitt yttersta. Det gör också att vi vet att vi följer våra styrdokument och samtidigt gör det på ett spännande sätt med barnens intresse i fokus.

 

Om Tångvalla förskola i Vellinge


Antal avdelningar
7
Antal barn
140
Antal anställda
25

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1970

Adress
Bävervägen 1
Stad
Vellinge
Kontaktperson
Lena Ljunggren
Telefonnummer
0709-915585
Förskolans vision
Vi har tre mål: trygghet och trivsel, barns utveckling och lärande samt barn och föräldrars delaktighet.