Nya Känsloskolan – läs hela serien!

Maria-Pia Gottbergs serie Nya känsloskolan bjuder på tio artiklar om barns och vuxnas känslor – tänkt att användas för din egen kompetensutveckling eller som fortbildning för hela arbetslaget. Nu är hela serien komplett!

Skrivet av
Eva Hansson

Under hösten har du i tio artiklar kunnat läsa om medkänslans pedagogik, en metod för att skapa trygga individer och lugna barngrupper.

Artiklarna kan läsas fristående eller som en sammanhängande serie, beroende på om du vill dyka ner i ett särskilt område eller ha ett mer omfattande fortbildningsunderlag.

Nu finns dessutom hela serien en samlad pdf, smidig att skriva ut eller läsa på skärm. Läs gärna en artikel i taget och träffas sedan för att diskutera med hjälp av diskussionsfrågorna i slutet av varje artikel.

  1. Introduktion 
  2. Medkänslans pedagogik
  3. Främjande förhållningssätt
  4. Emotionell kapacitet och social förmåga
  5. Känslor
  6. Impulskontroll
  7. Kartlägga och förebygga stress
  8. Självmedkänsla
  9. Familjelyftet
  10. Dockan som pedagogiskt verktyg

pdf-ikon.png  Ladda ned hela artikelserien


Foto: Stefan Berg.