Barn med trotssyndrom hjälpta av föräldraträning

Föräldrastödsprogram som Komet, samt KBT, gav god hjälp för barn med trotssyndrom. Tidiga insatser minskar också risken att barnet ska få psykiatriska problem senare i livet, visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.