Barns kontakt med djur i vardagen

Hur möter barn och ungdomar djur i vardagslivet? Och hur kan vi ta hänsyn till deras behov av att möta och umgås med djur? I en rapport från framtidsplattformen SLU Future One Health har en grupp forskare kartlagt kunskapen inom området. De förslår ett perspektiv där samhällsplaneringen tar hänsyn till barns behov av relationer till djur.