Barns ordförråd viktigt för förmågan att berätta

Att vara trygg i språket har stor betydelse för det verbala berättandet. Därför bör man vara extra noga med den språkliga miljön kring flerspråkiga barn, visar lingvisten Josefin Lindgrens avhandling.