Blivande förskollärare behöver ökad interkulturell kompetens

I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. En ny nationell studie ska undersöka innehåll och normer som rör religion och världsbilder i Sveriges förskollärarutbildningar.