Förskolebarn med surfplattor lär sig inte vad de vuxna tror

Från och med första juli 2019 finns det inskrivet I förskolans läroplan att barnen ska få förutsättningar att utveckla digital kompetens, och att de ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lärande. Susanne Kjällander som forskar om hur digital teknik används på förskolan, tycker att riktlinjerna är bra. Men att det också finns risker. Föräldrars oro bör tas på allvar.