Hon forskar för bättre miljö för barnen

För att förhindra att dåliga material med skadliga kemikalier blir standard började kemisten Josefin Persson att undersöka barnens inomhusluft på förskolan. Forskningen visar att nybyggda förskolor med miljökrav vad gäller både byggmaterial och inredning har bättre inomhusluft och släpper ifrån sig mindre mängd hälsoskadliga kemikalier än andra förskolor.