Hur kan digitala verktyg lyfta undervisningen i förskolan?

USB-mikroskop, webb-ägg, appar, 3D print, greenscreen - digitala verktyg har tagit en allt större plats på många förskolor. Men hur används det digitala och hur kan det bidra till att skapa en meningsskapande och mer kreativ undervisning? Det är frågor som ett projekt mellan Örebro universitet och Leklustans förskola försöker hitta svar på.