Hur påverkas barns utveckling av mer egentid med en förälder?

När barn till föräldralediga fick möjlighet att gå i förskola fick småsyskonen mer tid med den hemmavarande föräldern. Anna Sjögren och Malin Tallås Ahlzén har undersökt om den här egentiden med en förälder under det första levnadsåret påverkar barnets skolresultat senare i livet.